Provozní řád

Před zahájením kurzu je doprovázející osoba dítěte (většinou jeden z rodičů) povinna upozornit na všechny zdravotní obtíže dítěte, které mají vliv na schopnosti dítěte plavecký kurz absolvovat.

Doprovázející osoba dítěte je plně zodpovědná za to, že ani ona ani dítě netrpí žádnou infekční chorobou.

Je zakázáno účastnit se lekcí pod vlivem alkoholu a omamných látek. V prostoru plaveckého areálu je zakázáno kouřit cigarety.

Do prostor plaveckého areálu nenoste cennosti, provozovatel bazénu nepřebírá zodpovědnost za odložené věci.

Nenechávejte své dítě bez dozoru, doprovázející osoba má za dítě účastnící se kurzu zodpovědnost po celou dobu pobytu zde.

Neneseme zodpovědnost za případné škody, poranění či úrazy, které si účastníci kurzu přivodí nerespektováním provozního řádu popřípadě nedodržováním pokynů instruktorky, veškeré úkony s dítětem provádíte na vlastní zodpovědnost.

Doprovázející osoba plně zodpovídá za škody na zařízení nebo vybavení, způsobené doprovázeným dítětem.

Neběhejte a nenechte děti běhat v prostorách sprch a bazénu. Podlahy jsou mokré, a proto hrozí zvýšené riziko úrazu. Dbejte zvýšené opatrnosti při otvírání dveří, za dveřmi se může batolit dítě.

Zákaz chodit do bazénu s bonbonem, žvýkačkou v ústech nebo jiným jídlem.

Nenoste do prostor bazénu, sprch a šaten předměty vyrobené ze skla.

Před kurzem doporučujeme sundat si šperky, hodinky a podobně.

Na kurz se dostavte cca 10-15 minut před začátkem kurzu.

Další doprovod na kurz plavání pro děti šest měsíců až tři roky, přijít může, platí však pro něj specifické podmínky. Musí být starší patnácti let, musí si koupit vstupenku na bazén a použít šatny pro běžné návštěvníky bazénu, kde se převleče do plavek. Může být po dobu plavecké lekce u dětského bazénu, ale do dětského bazénu v průběhu lekce nesmí. Platí pravidlo, že po dobu lekce smí být s dítětem ve vodě pouze jeden doprovod. Vystřídat se samozřejmě můžete, vždy je důležité zvážit, zda je střídání v zájmu dítěte.

V kurzech pro děti od čtyř let se předpokládá možnost součinnosti rodičů na bazéně. Pokud rodič uzná za vhodné jít s dítětem k bazénu, musí se v šatně převléci do plavek nebo čistého oblečení- kraťasy, tílko. Snažíme se přítomnost rodiče co nejvíce eliminovat, aby dítě věnovalo maximální pozornost instruktorce. Zvažte, zda je vaše přítomnost na bazéně nutná. Prvních lekcí se zúčastněte, ať máte představu, jak probíhají a až zjistíte, že vaše přítomnost pro dítě není nutná, můžete kurz sledovat z kavárny nad bazénem.

Dítě předáváte lektorce v čas, kdy začíná jeho lekce plavání, nevoďte děti do prostor bazénu dříve a nenechávejte je zde samotné. Lektorka za ně přebírá zodpovědnost ve chvíli, kdy začíná lekce, na kterou je dítě zapsané. Stejně tak to platí s ukončením lekce, vyzvedávejte dítě v přesný čas, když lekce končí. Lektorka za dítě zodpovídá po dobu trvání lekce, během využívání prostor šatny před a po kurzu, nese za dítě odpovědnost doprovázející osoba.

Dítě předávejte lektorce mezi vstupními dveřmi na bazén, stejně tak ho vyzvedávejte. Vstup do prostor bazénu nepřevlečeným osobám je zakázán a kontrolován provozními pracovníky bazénu Rokycany.

Dohlédněte na to, že se vaše dítě ve sprchách osprchuje bez plavek s použitím mýdla. Pokud předpokládáte, že půjdete na prvních lekcích dopomáhat dítěti do bazénu (bojácnější, plačtivější děti), osprchujte se také.

Focení a pořizování videozáznamu ze strany návštěvníků kurzu je povoleno pouze pro soukromé účely. Společnost Poplaveme může z jednotlivých výukových lekcí pořizovat video záznamy a fotografie, které využije jako výukový materiál nebo pro svou propagaci. Pokud zákazník s prezentací nesouhlasí, musí tuto skutečnost oznámit e-mailem na info@polaveme.cz před zahájením kurzu.

 

 

Vstup do dětského plaveckého bazénu

Všichni účastníci kurzu se před kurzem osprchují bez plavek s použitím mýdla.

Ženy žádáme o odlíčení make-upu.

Jestli že se dítě vyzvrací nebo vykálí do bazénu, ohlaste to neprodleně instruktorce a dítě z bazénu co nejrychleji vyndejte. Teče-li dítěti během plavání hlen z nosu, utřete jej do kapesníků připravených u bazénu.

Močení do odtokového kanálku bazénu je zakázáno.

Do plaveckého areálu Rokycany není povoleno nosit pánské trenkové (šortkové, bermudové) plavky. Toto nařízení platí pro dospělé i děti.

Dlouhé vlasy musí mít doprovázející osoba i dítě sepnuté, doporučujeme koupací čepice.

Děti do dvou let musejí mít speciální plavky. Buď jednorázové plavací plenky do vody, nebo plavky těsně obemknuté gumičkou kolem stehen a pasu, nebo neoprenové plavky pro kojence a batolata. U dětí od tří let předpokládáme samostatnost v používání toalety a nevyžadujeme speciální plavky pro zachycení moči nebo stolice.

Berte na vědomí, že po ukončení lekce jste povinni odejít do šatny. V ceně kurzovného není zahrnut volný vstup do areálu rokycanského bazénu.

Upozornění- parkoviště před bazénem je zpoplatněno, nezapomeňte si zakoupit lístek v parkovacím automatu,1hod/5 Kč.

 

Storno podmínky

V případě stornování kurzu dva týdny a více před jeho zahájením, máte nárok na vrácení 100% částky kurzovného. Žádost o stornování a vrácení kurzovného je nutné podat písemně na e-mail info@poplaveme.cz

V případě stornování kurzu méně než dva týdny před jeho zahájením, vracíme 50% z celkové částky kurzovného. Žádost o stornování a vrácení 50% z kurzovného je nutné podat písemně na e-mail info@poplaveme.cz

V případě stornování kurzu sedm a méně dní před zahájením kurzu, nevracíme nic z celkové částky kurzu.

Při zrušení kurzu v průběhu jeho trvání vám nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

V případě zaplaceného kurzu, nevychozeného z důvodu zásahu vyšší moci (živelná pohroma, epidemie, pandemie, ozbrojené konflikty atd.) nemáte nárok na vrácení kurzovného. Nevychozené lekce budou nahrazeny v nejbližším možném termínu, dle kapacitních možností bazénu a společnosti Poplaveme.

V případě zrušení kurzu ze strany Poplaveme, máte nárok na vrácení poměrné částky z kurzovného, podle toho, kolik lekcí reálně proběhlo.

V případě zrušení lekce kurzu (nebude zrušen celý kurz, pouze jeho lekce například kvůli nemoci nebo technickým důvodům) máte nárok na poskytnutí náhradní lekce, ta může být poskytnuta i v den pracovního volna. Takto poskytnutá náhradní lekce bude považována za adekvátní náhradu.

V případě, že se vámi zaplacený kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity vůbec neotevře, bude vám nabídnut jiný kurz, který bude otevřen a nebo vám budou vráceny peníze.

Vratky peněz, na které má zákazník nárok, provádíme pouze bezhotovostně a to na ten bankovní účet, ze kterého byl kurz uhrazen a to nejpozději do čtrnácti dnů po rozhodnutí o vrácení peněz.

Náhrady za neodchozené lekce neposkytujeme, pokud se lekce nezúčastníte, propadá.

 

 Platební podmínky

Kurzy dětského plavání se hradí pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet do patnácti dnů od vytvoření rezervace.

Platební údaje naleznete po přihlášení na svůj profil pod záložkou platby. Zde je uveden bankovní účet, variabilní symbol a informace k vyplnění zprávy pro příjemce (prosíme o vyplnění VS a zprávy pro příjemce, slouží ke spárování příchozí platby s vaší rezervací). Faktura za uhrazení kurzovného vám bude zaslána na kontaktní e-mail. Doporučujeme zkontrolovat správnost údajú, které jste vyplnili při registraci, budou uvedeny ve faktuře (jméno dítěte, datum narození). Pokud nebude kurzovné uhrazeno do patnácti dnů od vytvoření rezervace, rezervace propadá a místo bude poskytnuto náhradníkům.

 Pokud máte dárkovou poukázku na kurz plavání a chcete ji uplatnit, kontaktujte nás na info@poplaveme.cz

 

Zaplacením kurzovného potvrzuji následující

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s platebními a storno podmínkami a s těmito podmínkami souhlasím.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s provozním řádem a budu se jím řídit.

Potvrzuji, že dítě i jeho doprovod jsou zdravotně způsobilí k absolvování kurzů plavání a netrpí žádnou infekční chorobou, která by mohla ohrozit zdraví ostatních účastníků kurzu.

Vaše osobní údaje budou sloužit pouze k interním potřebám Poplaveme. Jejich shromažďování a uchovávání je realizováno v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

V Rokycanech

Dne 29. 12. 2022